ἐνδεξομένους

ἐνδεξομένους
ἐνδέχομαι
take upon oneself
fut part mid masc acc pl
ἐνδείκνυμι
mark
fut part mid masc acc pl (ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”